แสดงข้อมูลทั้งหมด

ลำดับ วันลงทะเบียน ชื่อ - สกุล ประเภทเข้าร่วม ประเภทการนำเสนอ จำนวนเงิน(บาท) สถานะการชำระเงิน สถานะวิดีโอ
129 ต.ค. 2564 นางสาววาทินี สุรนารถ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
229 ต.ค. 2564 นายชญานนท์ ม้าจีน ฟัง --รอเช็คสถานะ -
329 ต.ค. 2564 นายอิทธิกร ถือธรรม ฟัง --รอเช็คสถานะ -
429 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
529 ต.ค. 2564 นางสาวณัฐกมล รื่นรมย์ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
629 ต.ค. 2564 นายเจษฎา อินทา นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
729 ต.ค. 2564 นางสาวไอรินทร์ ไตรสินเตชาวัชร์ ฟัง --รอเช็คสถานะ -
829 ต.ค. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ มหานิยม นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
929 ต.ค. 2564 อาจารย์กฤษณะ ปินะพัง ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1029 ต.ค. 2564 นางสาวแสงระวี อินอำนวย ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1129 ต.ค. 2564 นางสาวอรทัย แก้ววิชัย ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1229 ต.ค. 2564 นายจิรายุส ศรีทอง นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1329 ต.ค. 2564 นายกัณป์ธิภัศ เขียวยันต์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1429 ต.ค. 2564 นางประทุมทิพย์ สินเปี่ยม นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1529 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ วรรณประภา นำเสนอบุคคลภายใน ภาคบรรยาย (oral)1,500ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1629 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.อนุรักษ์ รอดบำรุง ฟัง --รอเช็คสถานะ -
1728 ต.ค. 2564 นางสาวสรัญญา โชติรัตน์ นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ยังไม่ส่ง
1828 ต.ค. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนพล ชื่นค้า นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
1928 ต.ค. 2564 อาจารย์ ดร.พรพิมล ขำเพชร นำเสนอบุคคลภายนอก ภาคบรรยาย (oral)2,000ชำระเงินแล้ว
ส่งแล้ว
2028 ต.ค. 2564 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งมะณี ฟัง --รอเช็คสถานะ -
[ แรกสุด ]  [ ก่อนหน้า 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
จำนวนทั้งหมด : 299 คน / 15 หน้า
RBRU 2020 | พัฒนาโดย กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี